Jak piszemy: krwiodawstwo czy krwiodastwo?

krwiodawstwo

Poprawna pisownia

krwiodastwo

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „krwiodawstwo”.

Cząstka -wstwo występuje w rzeczownikach, które pochodzą od rzeczowników lub czasowników zawierających w zakończeniu literę w, np. znawstwo-znawca, zawodowstwo-zawodowiec.
Wyraz „krwiodawstwo” pochodzi od słowa „(krwi) dawca”.

Przykłady użycia:
Naprzeciwko banku, w którym pracuję, mieści się punkt krwiodawstwa.
Wzięłam udział w akcji krwiodawstwa.
Centrum krwiodawstwa czynne jest od 8 do 18.

Komentarze