Jak piszemy: kryteriów czy kryterii?

kryteriów

Poprawna pisownia

kryterii

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „kryteriów”

Forma „kryteriów” to forma dopełniacza liczby mnogiej rzeczownika „kryterium”. Słowo należy do grupy wyrazów, które w dopełniaczu liczby mnogiej mają końcówkę -ów (tu m.in. akcesoriów, brokułów, meczów, stylów).

Przykłady użycia:
Nigdy nie spełnię takich kryteriów.
Mam się zająć opracowaniem kryteriów dla kandydatów na pracowników naszej firmy.
Potrzebujemy jasnych i jednoznacznych kryteriów.

Komentarze