Jak piszemy: krzta czy kszta?

krzta

Poprawna pisownia

kszta

Niepoprawna pisownia

Prawidłowym zapisem jest krzta. 

Krzta to bardzo mała ilość czegoś, odrobina, skrawek, szczątek, ułamek. 

Poprawny zapis krzta wyjaśnia prosta reguła ortografii mówiąca, że rz zapisujemy zawsze po spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j, w.  

Przykłady:

W plotce zawsze znajdzie się choćby krzta prawdy.
Krzta odwagi poprowadziła ją do zwycięstwa. 
Nie był wyrozumiały, jednak posiadał krztę mądrości, którą przekazywał innym.

Komentarze

~ Hektor64
6/28/24, 6:56 PM
Zawsze? Czyli pszczoła, kształt, wszystko to niepoprawna pisownia?