Jak piszemy: krzyż czy kszysz, krzysz, krzyrz?

krzyż

Poprawna pisownia

krzyż, krzysz, kszysz

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to "krzyż"

 

Krzyż to przedmiot w kształcie dwóch linii przecinających się pod kątem prostym. Jest także symbolem męki Chrystusa. Krzyżem określa się także część kręgosłupa w okolicach miednicy.

 

Zgodnie z zasadą ortografii języka polskiego piszemy po spółgłosce -k piszemy rz

Natomiast pisane na końcu jest zgodne z zasadą historyczną. Zapisy potwierdzające tę zasadę to np. križ w języku słowiańskim czy kryžius w języku litewskim.

 

Przykłady: 

Przed kościołem postawiono nowy krzyż. 

Uszyła ogrodniczki tak, aby na plecach paski układały się w krzyż.

Długo pracowała pochylona i teraz boli ją krzyż.

Komentarze