Jak piszemy: ksiądz czy ksiondz?

ksiądz

Poprawna pisownia

ksiondz

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik "ksiądz" zapisujemy z użyciem "ą".

 

Ksiądz to osoba duchowna posiadająca święcenia kapłańskie; kapłan, duszpasterz, pleban, prezbiter, Sługa Boży. 

Zapis z użyciem "ą" stosujemy zawsze, gdy w innych formach wyrazu następuje wymiana ą:ę, a więc: ksiądz, bo: księża. Niepoprawny zapis wynika z uproszczeń w wymowie. 

 

Przykłady:

Ksiądz proboszcz przygotował dla nas wielkopostne rekolekcje. 
Na spotkaniach oazowych ksiądz Adam grał na akordeonie. 
Ksiądz odmówił modlitwę, a następnie przystąpił do odprawiania Mszy świętej.

Komentarze