Jak piszemy: książka czy ksiąrzka, ksionżka, ksiąszka?

książka

Poprawna pisownia

ksiąrzka, ksionżka, ksiąszka

Niepoprawna pisownia

Wyraz „książka” piszemy przy użyciu ą i ż

 

Książka to złożone i oprawione arkusze papieru zadrukowane tekstem.

W wyrazie „książka” występuje ż i ą, które uzasadniają wymiany na g i ę: książka – księga.

Według zasad języka polskiego zawsze piszemy ż, gdy wymienia się na g oraz zawsze piszemy ą, jeśli jest wymienne z ę.

 

Przykłady:

Książka była pięknie oprawiona.
To była kolejna książka, którą przeczytał tego lata.
To była książka z biblioteki, więc musiał ją oddać przed wakacjami.

Komentarze