Jak piszemy: księżyc czy księrzyc, kienżyc, ksienrzyc?

księżyc

Poprawna pisownia

księrzyc, kienżyc, ksienrzyc

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „księżyc”.

 

Księżyc to inaczej tarcza widziana na niebie, ciało niebieskie krążące dokoła jakiejś planety.

Pisownię „ę” określa zasada, aby pisać "ę" zawsze przed spółgłoskami szczelinowymi: f, w, s, z, ś, ź, sz, ż, ch.

Natomiast „ż” jest niewymienne, zgodne z zasadą historyczną, gdyż księżyc do języka polskiego został włączony przez prasłowiański zapis kъnęžiťь  - co oznaczało "syn księcia". Słowianie okazywali księżycowi cześć i uosabiali go z postacią władcy.

 

Przykłady:

Księżyc zaczął wschodzić, gdy słońce zachodziło.

Przez okno wpatrywała się w księżyc.

Rogalik wyglądał jak księżyc.

Komentarze