Jak piszemy: kto kolwiek czy ktokolwiek – razem czy osobno

ktokolwiek

Poprawna pisownia

kto kolwiek

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem rzeczownika ktokolwiek jest pisownia łączna.

Ktokolwiek to zaimek nieokreślony oznaczający osobę bliżej nieokreśloną, jakąkolwiek osobę, dowolną, jedną z wielu, byle kto, pierwszy lepszy lub wszystko jedno który.

W polszczyźnie wszystkie wyrazy zawierające cząstkę -kolwiek należą do zrostów. Zrosty to takie formy, które zatraciły swoją niezależność znaczeniową, a więc poprawną pisownią jest ta łączna.

Przykłady:

Ktokolwiek ma informacje na temat zdarzenia, proszony jest o kontakt z organizatorem.
Zanim ktokolwiek się zorientuje, będę z powrotem.
Znał góry lepiej niż ktokolwiek z nas.

Komentarze