Jak piszemy: którędy czy którendy?

którędy

Poprawna pisownia

którendy

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to którędy.

Którędy - zaimek zastępujący w pytaniach drogę, kierunek ruchu oraz wprowadzający zdanie podrzędne określający drogę lub kierunek.

Którędy zapisywane jest z użyciem ę, ponieważ po nim następuje spółgłoska wybuchowa d

Przykłady:

Którędy pojedziesz nad morze?
Którędy na lotnisko?
Dawne mapy wskazują którędy przebiegały granice państwa.

Komentarze