Jak piszemy: któż czy ktuż, którz, któsz?

któż

Poprawna pisownia

ktuż, którz, któsz

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „któż”.

 

"Któż" to zaimek "kto" pisany z partykułą ż.

Pisownia partykuł że, ż, ć jest łączna: tenże, tamże, kiedyż, któż, pókiż, boć, ponoć, toć.

Zapis ó jest tu uzasadniony wymianą na o w zaimku "kto", a ż jest tu partykułą, dlatego jedynym poprawnym zapisem jest "któż".

 

Przykłady: 

A któż to do nas idzie?

Któż zawinił, skoro nikt się nie przyznaje?.

Któż zaszczycił nas swoją obecnością?

Komentarze