Jak piszemy: kultura czy kóltura?

kultura

Poprawna pisownia

kóltura

Niepoprawna pisownia

Wyraz "kultura" piszemy z użyciem litery “u”

 

"Kultura" to, zgodnie z definicją Wielkiego słownika języka polskiego, ‘1. duchowy i materialny dorobek społeczności żyjącej w jakimś czasie na określonym terenie; 2. umiejętność taktownego zachowania się w każdej sytuacji; 3. w biologii: sztuczna hodowla drobnoustrojów'. 

Jak podaje Słownik języka polskiego pod redakcją W. Doroszewskiego, rzeczownik "kultura" pochodzi z łacińskiego cultura, czyli uprawa. Tłumaczy to pisownię wyrazu z użyciem u. Nie wyjaśnia jej natomiast żadna reguła ortograficzna. 

 

Przykłady: 

Fascynuje mnie kultura starożytnej Grecji. 

Jogurt zawiera żywe kultury bakterii. 

Osoba o wysokiej kulturze osobistej odnosi się z szacunkiem do innych osób.  

Komentarze