Jak piszemy: kupować czy kupywać?

kupować

Poprawna pisownia

kupywać

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to "kupować".

 

"Kupować" to określenie nabywania czegoś za określoną sumę pieniędzy oraz pozyskiwania zawodnika z innego klubu. Potocznie oznacza to także akceptację czegoś lub dać się oszukać. 

"Kupywać" jest formą niepoprawną, choć utworzoną analogicznie do innych czasowników niedokonanych zawierających cząstkę "-yw-": zakupić - zakupywać, przekupić - przekupywać. Należy jednak zapamiętać, że "kupować" łączy się wyłącznie z cząstką "-ować".

 

Przykłady:

Stary przesąd mówi, żeby nie kupować w prezencie zegarów.
Władze klubu postanowiły kupować tylko młodych zawodników.
Zdarzało mi się kupować kota w worku pod wpływem impulsu.

Komentarze