Jak piszemy: kurier czy kórier?

kurier

Poprawna pisownia

kórier

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „kurier”.

 

Przy pisowni tego słowa nie możemy zastosować żadnej reguły ortograficznej, dlatego należy je po prostu zapamiętać.

 

Przykłady:

Kurier dostarczył Zosi paczkę.

Mateusz pracuje jako kurier.

Komentarze