Jak piszemy: kurtuazja czy kurtoazja?

kurtuazja

Poprawna pisownia

kurtoazja?

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to kurtuazja.

Kurtuazja - wyszukana uprzejmość, takt, grzeczne zachowanie, dobre maniery lub też ogłada i ułożenie.

Kurtuazja pochodzi od francuskiego courtoisie, które oznacza uprzejmość. Polszczyzna przejęła więc znaczenie, zaś pisownia jest podobna do francuskiej wymowy (wym. kurtazi). Niepoprawny zapis wynika z uproszczenia artykulacji. Warto pamiętać również, że choć często mówimy kurtułazja - w pisowni ł się nie pojawia.

Przykłady:

Prezydent odbył kurtuazyjną wizytę do wszystkich sąsiadujących państw.
Rozmowy kurtuazyjne to tak zwane small talk.
Kurtuazja nie powinna być mylona ze sztuczną i fałszywą uprzejmością.

Komentarze