Jak piszemy: kurtyna czy kórtyna?

kurtyna

Poprawna pisownia

kórtyna

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „kurtyna”.

 

Przy pisowni tego słowa nie możemy zastosować żadnej reguły ortograficznej, dlatego należy je po prostu zapamiętać.

 

Przykłady:

Czerwona kurtyna podniosła się i zaczęło się przedstawienie.

Aktorzy czekają za kurtyną.

Komentarze