Jak piszemy: kurzajki czy kużajki?

kurzajki

Poprawna pisownia

kużajki

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „kurzajki”.

 

Kurzajki to zgrubienia na ciele człowieka, które powstają w wyniku działania wyników.

Słowo to pochodzi od rzeczownika „kura”, które tłumaczy pisownię przez „rz”. Reguła bowiem mówi, że „rz” piszemy wtedy, gdy wymienia się na „r”.

 

Przykłady:

Na stopie mam bolącą kurzajkę.

Maria od tygodnia zmaga się z kurzajką na dłoni.

Komentarze