Jak piszemy: kustosz czy kustorz, kustoż?

kustosz

Poprawna pisownia

kustorz, kustoż

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „kustosz”.

 

Kustosz to opiekun zbiorów w muzeum lub w bibliotece. Słowo pochodzi od łacińskiego custos, które tłumaczy pisownię wyrazu przez „sz” – zachodzi tutaj typowa wymiana głosek: „sz” na „s”.

 

Przykłady:

Tata Bartka pracuje jako kustosz w muzeum.

Jakie trzeba mieć kwalifikacje do pracy jako kustosz?

Komentarze