Jak piszemy: kwestii czy kwesti?

kwestii

Poprawna pisownia

kwesti

Niepoprawna pisownia

Forma poprawna to „kwestii”.

 

Kwestia to sprawa wymagająca rozstrzygnięcia lub załatwienia, a także wypowiedź albo fragment wypowiedzi aktora w sztuce.

Jeśli ia występuje na końcu wyrazu po tdrlkgch, to zawsze piszemy ii.

 

Przykłady:
Nie mógł zapamiętać tej kwestii, w której miał wiele technicznych pojęć.
Akurat tej kwestii nie chciał się podejmować.
To była kwestia czasu.

Komentarze