Jak piszemy: kwintesencja czy kfintesencja?

kwintesencja

Poprawna pisownia

kfintesencja

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to kwintesencja.

Kwintesencja, czyli najistotniejszy, najważniejszy element dla jakiejś sprawy, istota rzeczy, sens.

Zapis kwintesencja jest motywowany etymologią. Rzeczownik ten pochodzi z języka łacińskiego (łac. quinta essentia), skąd polszczyzna przejęła pisownię. Wyrazy przejęte z łaciny zawierające głoski qu zawsze zapisywane są jako kw. Co ciekawe dosłownym znaczeniem łacińskiego quinta essentia jest „piąty żywioł”. Według filozofii Arystotelesa jest to najdoskonalszy, piąty z żywiołów, który tworzy ciała niebieskie. Jego doskonałość polega na tym, że nie powstał z Ziemi.

Przykłady:

Kwintesencją całej sprawy powinno być dojście do porozumienia.
Komentarze, uwagi i notatki pozostawione przez twórcę stanowiły kwintesencję jego pośmiertnie wydanego dzieła.
Profesor zauważył, że kwintesencja działania leżała u podstaw wykładu.

Komentarze