Jak piszemy: laboratorium czy labolatorium?

laboratorium

Poprawna pisownia

labolatorium

Niepoprawna pisownia

Laboratorium to wyposażone w specjalistyczną aparaturę miejsce analiz medycznych czy badań naukowych.  Wywodzi się od łacińskiego rzeczownika laboro, a zatem w pisowni po O, a przed A powinno znaleźć się R, nie L.

Przykłady:

Laboratorium ALAB ma swoje punkty pobrań w wielu polskich miastach.
Próbek nie należy wynosić poza laboratorium.
Szpital ma swoje laboratorium, więć wyniki badań będą od ręki.

Komentarze

~ Lakub
2/12/19, 11:10 AM
Labolatorium