Jak piszemy: łąka czy łonka?

łąka

Poprawna pisownia

łonka

Niepoprawna pisownia

Właściwie zapisany rzeczownik to "łąka".

 

Według zasady ą zapisujemy w wyrazach polskich lub spolszczonych oraz tych, w których ą występuje bezpośrednio przed głoskami zwarto-wybuchowymi, np.: p, d, t, b, dz, k, g. W tym wypadku mamy do czynienia z połączeniem ą-k.

Łąka to miejsce wypełnione różnorodną roślinnością z przewagą traw.

 

Przykłady:

Jeśli będzie piękna pogoda, urządzimy sobie piknik na sąsiedniej łące.

Po długich godzinach leśnej wędrówki dotarli na rozłożystą łąkę.

Wymień owady żyjące na łąkach.

Komentarze