Jak piszemy: lata 20., lata 20-te czy lata 20?

lata 20.

Poprawna pisownia

lata 20-te, lata 20

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „lata 20.”.

 

Po liczebnikach porządkowych wyrażonych cyframi arabskimi stawiamy kropkę, np. lata 90 (lata dziewięćdziesiąte), 2. osoba (druga osoba), 6. klasa (szósta klasa). Kropkę można pominąć, jeśli z kontekstu jednoznacznie wynika, że chodzi o liczebnik porządkowy (np. Ania chodzi do 6 klasy, Mieszkamy na 2 piętrze). Kropki nie stawia się również w zapisie daty, jeśli nazwa miesiąca zapisana jest słownie (np. 15 września, 24 grudnia).

 

Przykłady użycia:

Niedawno wkroczyliśmy w lata 20. XXI wieku.
Jestem ciekawy, jak wyglądało życie codzienne w latach 20.

Komentarze