Jak piszemy: łatwopalny czy łatwo palny - razem czy osobno?

łatwopalny

Zależy od kontekstu

łatwo palny

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy od kontekstu.

 

Wyrażenia, w których jeden człon jest przysłówkiem, a drugi imiesłowem odmiennym lub przymiotnikiem określanym przez ten wyraz, uznaje się za zestawienia i pisze rozdzielnie, np. "łatwo palny", czyli łatwo się zapalający. Jednak niektóre z tego typu wyrażeń scaliły się, dlatego są pisane łącznie - stanowią one o trwałej właściwości danego obiektu, np. łatwopalny materiał, produkt.

 

Przykłady:

Podczas stosowania produktu należy uważać, ponieważ może on stać się wysoce łatwo palny.

Ten materiał jest łatwopalny.

Butle były napełnione łatwopalną cieczą.

Komentarze