Jak piszemy: lekkomyślny czy lekko myślny - razem czy osobno?

lekkomyślny

Poprawna pisownia

lekko myślny

Niepoprawna pisownia

Przymiotnik "lekkomyślny" zapisujemy łącznie.

 

Jest to określenie osoby, która nie ma świadomości konsekwencji własnego postępowania, kogoś, kto postępuje bez pomyślunku, pochopnie. Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego odnotowuje również, że lekkomyślny to ten, kto lekko bierze/traktuje życie.

 

Przykłady:

Postępowanie mojego brata jest co najmniej lekkomyślne.

Lekkomyślnie podałam swój numer telefonu akwizytorowi.

Nie bądź lekkomyślny i nie otwieraj drzwi niezapowiedzianym gościom.

Komentarze