Jak piszemy: liczba czy ilość?

liczba

Zależy od kontekstu

ilość

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Słowa „liczba” używamy do rzeczowników policzalnych, np.: Jaką liczbę kopii mam zrobić?

Słowa „ilość” używamy do rzeczowników niepoliczalnych, np.: Jaka ilość mleka jest podana w przepisie do tego ciasta?

Komentarze