Jak piszemy: listew czy listw?

listew

Poprawna pisownia

listw

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „listew”

 

„Listew” to forma dopełniacza liczby mnogiej rzeczownika „listwa”.

Rzeczownik „listwa” w dopełniaczu liczby mnogiej przybiera końcówkę zerową (rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -a poprzedzone spółgłoską twardą mają w liczbie mnogiej formę dopełniacza bez końcówki), której towarzyszy ruchome e w zakończeniu tematu.

 

Przykłady użycia:

Zamontowanie tych listew może zająć mi trochę czasu.

Potrzebuję jeszcze tylko kilku listew wykończeniowych.

Komentarze