Jak piszemy: łóżko czy łużko, łószko?

łóżko

Poprawna pisownia

łużko, łószko

Niepoprawna pisownia

Wyraz “łóżko” piszemy z użyciem liter “ó” i “ż”. 

 

Łóżko - mebel służący do spania. 

Zgodnie z zasadą ortografii języka polskiego piszemy ó, gdy wymienia się ono na o,e lub a w wyrazach tego samego pochodzenia (to znaczy w innych formach wyrazu lub w wyrazach pokrewnych). W przypadku rzeczownika “łóżko” następuje wymiana ó na o, np. łóżko - łoże. 

Ż piszemy z kolei, gdy wymienia się ono na: g, z, s, dz, h lub ź w wyrazach tego samego pochodzenia. W wyrazie “łóżko” zachodzi wymiana ż na g, np. łóżko - legać (na związek między tymi wyrazami wskazuje Aleksander Brückner w Słowniku etymologicznym języka polskiego). 

 

Przykłady: 

Gdy byłam dzieckiem, marzyłam, aby mieć w pokoju łóżko piętrowe. 

Na podróż poślubną wybraliśmy luksusowy apartament z łóżkiem małżeńskim. 

Niewygodne łóżko może powodować bóle kręgosłupa. 

Komentarze

~ O co chodzi ?
11/10/23, 6:10 PM
No też się zastanawiam o co chodzi?
~ Pomyłka ?
11/10/23, 6:10 PM
Właśnie ! Też nie wiem !
~ Nie wiem o co chodzi !
11/10/23, 6:09 PM
Ale o co chodzi z „legać” ?