Jak piszemy: lubiłem czy lubiałem?

lubiłem

Poprawna pisownia

lubiałem

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to "lubiłem". 

 

"Lubiłem" jest formą w pierwszej osobie liczby pojedynczej w rodzaju męskim w czasie przeszłym pochodzącym od czasownika "lubić". "Lubić" - ekscytacja kimś lub czymś, upodobanie sobie czegoś, znajdowanie przyjemności w czymś, gustowanie, sympatyzowanie w czymś.  

Poprawny zapis wyjaśnia budowa wyrazu. "Lubiłem" pochodzi od bezokolicznika "lubić", które składa się z tematu "lub-" oraz końcówki fleksyjnej "-ić". W czasie przeszłym odcinamy formant bezokolicznika "-ć" i zastępujemy go wykładnikiem czasu przeszłego "-łem".

 

Przykłady:

Nigdy nie lubiłem zimy, dopóki nie zacząłem jeździć na nartach
Będąc małym chłopcem, lubiłem godzinami przyglądać się, jak ludzie uciekali przed ulewą. 
Odkąd pamiętam, zawsze lubiłem nosić koszulę w szkocką kratę. 

Komentarze