Jak piszemy: łyżka czy łyrzka?

łyżka

Poprawna pisownia

łyrzka

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „łyżka”.

 

Przy pisowni tego słowa nie możemy zastosować żadnej reguły ortograficznej, dlatego należy je po prostu zapamiętać.

 

Przykłady:

Połóż na stole łyżki do zupy.

Czy mógłbyś podać mi łyżkę?

Komentarze