Jak piszemy: macierz czy maciesz?

macierz

Poprawna pisownia

maciesz

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma zapisu to "macierz".

 

Macierz to słowo, które w podniosłej mowie może odnosić się do ojczyzny, rodzimej ziemi, gdy mówiący chce podkreślić jej znaczenie dla sprawy albo odnosi się po prostu do tego, co matczyne, związane z rodzicielską miłością. Przestarzale określano tak matkę.

Macierz to również pojęcie zaadaptowane w terminologii matematycznej - oznacza tablicę o dwóch wskaźnikach, którą można stworzyć z konkretnych liczb i funkcji.

Występuje tutaj rz niewymienne, dlatego pisownię tego wyrazu należy po prostu zapamiętać.

 

Przykłady:

Macierz to nie tylko zwykła tabela liczb.

Tadeusz zdecydował się na powrót do macierzy.

Wymień wszystkie elementy macierzy kwadratowej.

Komentarze