Jak piszemy: Mai czy Maji?

Mai

Poprawna pisownia

Maji

Niepoprawna pisownia

Mai to dopełniacz rzeczownika Maja oznaczającego imię żeńskie.

Zgodnie z zasadami polskiej deklinacji imiona i nazwiska zakończone na -ja po samogłosce odmieniają się jak nazwy pospolite o takiej samej końcówce fonetycznej (niekoniecznie ortograficznej). Maja deklinuje się według tego samego wzoru co np. zgraja (zgraja, zgrai).

Przykład:

Nie lubię aktorki Mai Komorowskiej.
Dziś w szkole nie było ani Mai, ani Kai.
Kup Mai dziś batonik. Zasłużyła na coś słodkiego.

Komentarze

~ Ewa
4/25/18 5:34 AM
Bo nie wiedziałam jak się pisze mai