Jak piszemy: maksymalny czy maksymalistyczny?

maksymalny

Zależy od kontekstu

maksymalistyczny

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Przymiotnik „maksymalny” oznacza: największy, jaki może być.

Przymiotnik „maksymalistyczny” oznacza: odpowiadający największym wymaganiom, żądający największych poświęceń.

Przykłady użycia:
Prognozowana na dziś maksymalna temperatura to zaledwie 10 stopni.
Wyciągnął z tego maksymalne korzyści.
Przedstawił koncepcję na wskroś maksymalistyczną i daleką od rzeczywistości.
Postawili maksymalistyczne żądania.

Komentarze