Jak piszemy: Małgorzata czy Małgożata?

Małgorzata

Poprawna pisownia

Małgożata

Niepoprawna pisownia

Imię “Małgorzata” zapisujemy z użyciem dwuznaku “rz”. 

 

Polska forma "Małgorzata" wywodzi się bezpośrednio z łacińskiego słowa margarita (to zaś z greckiego margarites, czyli perła)

W wersji łacińskiej druga głoska r jest zmiękczona, a historycznie współczesny dwuznak rz powstał z miękkiej spółgłoski r. Stąd poprawny zapis to "Małgorzata". 

 

Przykłady: 

Święta Małgorzata jest patronką pielęgniarek. 

Księżniczka Małgorzata Windsor była młodszą siostrą królowej Elżbiety II. 

Imię Małgorzata jest w Polsce bardzo popularne. 

Komentarze