Jak piszemy: małomówny czy mało mówny – razem czy osobno?

małomówny

Poprawna pisownia

mało mówny

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „małomówny”.

 

Słowo składa się z dwóch członów. „-mówny” pochodzi od czasownika „mówić" i zawiera główne znaczenie, natomiast „mało” je dookreśla. Reguła ortograficzna mówi, że takie złożenia – nazwane przymiotnikami złożonymi – zapisujemy łącznie.

 

Przykłady:

Kacper jest małomówny i nie jest aktywny podczas lekcji.

Może i jesteś małomówna, ale masz ogromną wiedzę na ten temat.

Komentarze