Jak piszemy: maminsynek czy mamisynek?

maminsynek

Poprawna pisownia

mamisynek

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą tego rzeczownika jest maminsynek

Maminsynek jest określeniem pejoratywnym na niesamodzielnego i rozpieszczonego mężczyznę, ukochanego syna matki, który pozostaje pod jej wpływem. 

Maminsynek jest połączeniem dwóch słów: mamin (maminy) oraz synek, czyli zdrobnienia od syn. Pierwszy człon - mamin to przymiotnik określający przynależność czegoś do mamy. Błędna forma wynika z niezrozumienia etymologii wyrazu, bowiem jest on charakterystyczny dla południowopolskich regionalizmów. 

Przykłady:

Mój mąż to okropny maminsynek!
Związek z mężczyzną, który jest maminsynkiem to katorga dla kobiety.
Nie mogę dopuścić do tego, by mój syn był maminsynkiem

Komentarze