Jak piszemy: mariaż czy mariarz?

mariaż

Poprawna pisownia

mariarz

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „mariaż”.

 

„Mariaż” to małżeństwo lub też połączenie elementów należących do różnych stylów. Słowo to pochodzi od francuskiego mariage. Wiele słów pochodzenia francuskiego w języku polskim zapisujemy przez „ż”.

 

Przykłady:

Nie rozumiem twojego mariażu z tym mężczyzną.

Widzimy tutaj mariaż kryminału z melodramatem.

Komentarze