Jak piszemy: Marii czy Mari?

Marii

Poprawna pisownia

Mari

Niepoprawna pisownia

Forma poprawna to „Marii”

 

Wyraz „Marii” jest formą dopełniacza, celownika i miejscownika liczby pojedynczej oraz dopełniacza liczby mnogiej imienia żeńskiego Maria. 

Zakończenie ii w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej mają wyrazy zapożyczone, które w mianowniku liczby pojedynczej kończą się na ia. Reguła ta dotyczy także imion.

Maria to imię pochodzenia hebrajskiego, od słowa mariam – napawać radością, lub od egipskiego meri-jam ukochana przez Boga.

 

Przykłady:
Marii nie było w domu, a i tak nalegał, aby go wpuścić.
To nie od Marii zależało, czy zostanie zatrudniony.
Bez Marii nikt nie chciał iść na spacer.

Komentarze