Jak piszemy: marzanna czy mażanna?

marzanna

Poprawna pisownia

mażanna

Niepoprawna pisownia

Wyraz "marzanna" piszemy z użyciem dwuznaku “rz”. 

 

"Marzanna" - 1. kukła ze słomy; którą dawniej obnoszono po wsi, a następnie topiono w rzece lub palono jako symbol zimy i znak nadejścia wiosny; 2. imię żeńskie; 3. roślina z rodziny marzanowatych. 

Żadna zasada ortograficzna nie wyjaśnia występowania dwuznaku rz w wyrazie "marzanna" . Pisownię tę trzeba zatem zapamiętać. 

 

Przykłady: 

Spalona lub wrzucona do rzeki marzanna symbolizuje odejście zimy.

Topienie marzanny jest zwyczajem starosłowiańskim. 

Z marzanny barwierskiej pozyskuje się czerwony barwnik. 

Komentarze