Jak piszemy: matura czy matóra?

matura

Poprawna pisownia

matóra

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to „matura”.

 

Matura to egzamin z zakresu szkoły średniej, zdawany po jej zakończeniu.

 „U” w wyrazie "matura" jest związane pochodzeniem tego słowa od łacińskiego exāmina mātūra, czyli egzaminy maturalne, oraz łacińskiego mātūrus – dojrzały, dorosły.

 

Przykłady: 

Matura była łatwiejsza niż myślał.

W tym roku matura została przeniesiona z maja na czerwiec.

Była bardzo dobrze przygotowana do matury.

Komentarze