Jak piszemy: meczy czy meczów?

Mimo że formy MECZY nie sposób znaleźć w słowniku (słownikarze konsekwentnie ją pomijają), nie ma powodów, by uznać ją za niezgodną z gramatyką języka polskiego (istnieje przecież analogiczna forma mieczy). Jest znacznie rzadziej stosowana niż obecna w słownikach forma MECZÓW. Jest właściwa językowi mówionemu, występuje w prasie i Internecie i możemy ją uznać za mniej staranną od uznanej przez językoznawców formy meczów.

Przykłady:

Wykaz meczy dostępny na tablicy przed stadionem.
Rozegraliśmy z nimi pięć meczów: dwa wygraliśmy, jeden zremisowaliśmy, jeden zakończył się naszą porażką.
Obejrzałem wiele meczów, ale ten zapamiętam na długo.

Komentarze

~ Nick
6/14/21, 5:10 PM
Kto tak może uznać? :)