Jak piszemy: menda czy męda?

menda

Poprawna pisownia

męda

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik menda zapisujemy z użyciem en.

Menda to potoczny skrót pochodzący od mendoweszki, czyli owada (wszy) żywiącego się ludzką krwią, pasożytującego, powodując wszawicę, a także obraźliwe określenie na człowieka odrażającego moralnie, podłego, nikczemnika, parszywca.

Etymologia uzasadniająca pisownię słowa nie jest znana. Jednak aby ułatwić sobie zapamiętanie prawidłowego zapisu menda, warto skorzystać z prostej zasady ortograficznej, która mówi, że przed spółgłoskami zwartymi t i d zawsze należy pisać en, np.: medna, renta, mentalnie, itd.

Przykłady:

We włosach znalazłam tylko jedną mendę, a okazało się, że jest ich dużo więcej.
Nazywali go podstępną mendą, bez skrupułów i sumienia.
Musisz przyznać się do winy! Nie możesz być tchórzliwą mendą!

Komentarze