Jak piszemy: mężatka czy zamężna?

mężatka, zamężna

Poprawna pisownia

Słowo mężatka w Słowniku Języka Polskiego PWN opatrzone jest taką definicją:

mężatka «kobieta mająca męża»

Hasło zamężna według cytowanego słownika zostało wyjaśnione następująco:

zamężna I «o kobiecie: mająca męża»
zamężna II «kobieta zamężna»

Jak widać powyżej, oba zwroty stosuje się, aby opisać kobietę, która wyszła za mąż. Rzeczownik mężatka i przymiotnik zamężna są synonimami, możemy je stosować wymiennie na określenie stanu cywilnego.

Przykłady:

W rubryce „stan cywilny” proszę wpisać mężatka albo zamężna.
Sytuacja kobiet zamężnych w Polsce i w Europie jest podobna.
Ania jest mężatką od roku i bardzo sobie chwali zmianę stanu cywilnego.

Komentarze