Jak piszemy: mi czy mnie?

mi

Zależy od kontekstu

mnie

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. To, której z nich użyjemy w danym momencie, zależy od szyku zdania.

Mi i mnie to formy deklinacyjne zaimka osobowego ja, taką postać zaimek ten przyjmuje w celowniku.

Co ważne, nie stosuje się ich wymiennie – jedna (mnie) użyjemy, gdy w zdaniu pada na nią akcent, druga (mi) jest nieakcentowana.

Upraszczając – mnie używamy na początku zdania, mi w środku i na końcu (oczywiście gdy na znajdujący się w tej pozycji zaimek padnie akcent, użyjemy formy dłuższej). Mi możemy użyć na początku zdania składowego, jeśli poprzedza go akcentowany spójnik.

Regułę tę dobrze obrazuje przykład:

Mnie się to podoba.
Podoba mi się to.
To się podoba mnie, nie tobie.
Żebyś wiedziała, jak mi się to podoba

Przykłady:

Tak mi się przyglądasz, że aż mi nieswojo.
Mnie to mówisz?
Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro… („Tylko wróć”, Wojciech Gąssowski)
Nie tłumacz mi tego i tak nie zrozumiem.
Nic mi nie brakuje. Wszystko mam.

Komentarze

~ juko
5/22/22, 12:01 PM
~ podlotek podany przykład "nie przekonuje mnie to tłumaczenie" zawiera "mnie" w bierniku a nie celowniku, a o tym jest mowa w tłumaczeniu
~ Keso
4/16/21, 2:21 PM
Występowanie zaimka "mi" na końcu wypowiedzi nie jest regułą. Np. "To podoba się tobie, a to mnie"
~ dojrzalszy
12/9/20, 9:15 AM
wystarczy jeszcze słuchać tego co się mówi i słyszeć co jest, a co nie jest akcentowane
~ Pawkins
9/27/20, 1:26 PM
Nie przekonuje Cię, bo pewnie dookoła wszyscy mówią niepoprawnie. Ale takie są zasady języka polskiego. Zdanie ma swój rytm.
~ podlotek
7/30/20, 9:27 AM
" mnie używamy na początku zdania, mi w środku i na końcu" w sumie to nie przekonuje mnie to tłumaczenie ;)