Jak piszemy: mieć fach w ręku czy mieć fach w ręce?

mieć fach w ręku

Poprawna pisownia

mieć fach w ręce

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: "mieć fach w ręku". 

 

Miejscownik liczby pojedynczej rzeczownika "ręka" występuje w dwóch wariantach: "ręce" i "ręku". Ten ostatni jest pozostałością po obowiązującej w języku staropolskim liczbie podwójnej. Choć sama liczba nie zachowała się, to przetrwały niektóre jej formy. Przykładem jest omawiany frazeologizm "mieć fach w ręku". Stosujemy go w odniesieniu do kogoś, kto bardzo dobrze wykonuje swoją pracę.

Pomimo że forma "w ręce" jest poprawna, nie możemy powiedzieć "mieć fach w ręce". Związek frazeologiczny charakteryzuje się bowiem tym, że ma w języku stałą, niepodlegającą zmianom strukturę, która w tym przypadku brzmi "mieć fach w ręku". 

 

Przykłady: 

Zatrudniłem malarza, który ma fach w ręku, jak mało kto. 

Chciałbym, żeby szaf postrzegał mnie jako pracownika, który ma fach w ręku. 

Jak będziesz mieć fach w ręku, to klienci sami cię znajdą.

Komentarze