Jak piszemy: między czy miendzy?

między

Poprawna pisownia

miendzy

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “między”. 

 

Wyraz “między” jest przyimkiem. Zgodnie z definicją Wielkiego słownika języka polskiego komunikuje on, że to, o czym mowa '1. porusza się w przestrzeni otoczonej przez obiekty nazwane przez mówiącego; 2. znajduje się przestrzeni otoczonej przez obiekty nazwane przez mówiącego; 3. dotyczy obiektów lub stanów rzeczy nazwanych przez mówiącego i ich związków.'  

Zgodnie z zasadą pisowni języka polskiego przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi: c, ć, cz, dz, dź, dż piszemy samogłoskę nosową ę. W wyrazie “między” po samogłosce ę występuje mieszcząca się w tej grupie spółgłoska dz, stąd poprawny jest zapis “między”.  

 

Przykłady:

Znalazłem się między młotem a kowadłem i nie wiem, jak wybrnąć z tej sytuacji. 

Będę u ciebie między godziną trzynastą a czternastą. 

Trudno mi zachować równowagę między pracą a życiem rodzinnym. 

Komentarze