Jak piszemy: mieli czy mięli?

mieli

Zależy od kontekstu

mięli

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Forma „mieli” to forma 3 osoby liczby mnogiej czasu przeszłego czasownika „mieć”.

Forma „mięli” to forma 3 osoby liczby mnogiej czasu przeszłego czasownika „miąć” (gnieść coś, ściskać).

Przykłady użycia:
Mieli piękny dom z basenem i wielkim ogrodem, a jednak nie byli szczęśliwi.
Kiedy ich ujrzałam, mieli na sobie czerwone kombinezony.
Uczniowie byli zaskoczeni niezapowiedzianym sprawdzianem. Mięli w rękach kartki zamiast rozwiązywać zadanie.

Komentarze