Jak piszemy: mierzei czy mierzeji?

mierzei

Poprawna pisownia

mierzeji

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „mierzei".

Rzeczowniki zakończone na -eja, jak podany tu wyraz mierzeja, w dopełniaczu liczby pojedynczej zapisujemy z końcówką -i (mierzei). 

Przykłady:

Nie odwiedziłam jeszcze Mierzei Wiślanej.

Zachwyciłem się urokiem Mierzei Helskiej.

Podaj definicję mierzei. 

 

Tę samą formę rzeczownik mierzeja przyjmuje w dopełniaczu liczby mnogiej.

Komentarze