Jak piszemy: miesiąc czy miesionc?

miesiąc

Poprawna pisownia

miesionc

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „miesiąc”.

 

Reguła mówi, że „ą” piszemy przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi: „c”, „ć”, „cz”, „dz”, „dż”, „dź”, lecz wymawiamy jako "-om" lub "-on". W naszym słowie głoska nosowa „ą” występuje tuż przed „c”.

 

Przykłady:

Za miesiąc będziesz pełnoletni.

Został tylko miesiąc do końca szkoły.

Komentarze