Jak piszemy: mięso lub mienso?

mięso

Poprawna pisownia

mienso

Niepoprawna pisownia

Prawidłowy zapis to: mięso.

Mięso to jadalne tkanki zabitego zwierzęcia lub potrawy z nich przyrządzane. Mięsem nazywamy potocznie także miękką część ludzkiego ciała. 

Według reguł ortografii ę zapisujemy zawsze wtedy, gdy występuje przed spółgłoskami szczelinowymi: f, w, s, z, ś, ź, sz, ż, ch, stąd poprawny zapis mięso

Przykłady:

Wegetarianie często zastępują mięso produktami roślinnymi. 
Przez roztargnienie przypaliłam mięso na obiad. 
Z mięsa wołowego robi się najlepsze burgery. 

Komentarze