Jak piszemy: miłożąb czy miłorząb?

miłożąb

Poprawna pisownia

miłorząb

Niepoprawna pisownia

Wyraz „miłorząb” piszemy przy użyciu rz i ą

 

Miłorząb to wysokie drzewo o wachlarzowatych liściach i żółtych, kulistych, drobnych owocach.

W wyrazie „miłorząb” występuje ż i ę, ponieważ słowo powstało najprawdopodobniej poprzez połączenie wyrazów "miło" i "jarząb", czyli jarzębina, której zapis w prasłowiańskim to ěrębъ.

 

Przykłady:

Miłorząb ma niespotykane wachlarzykowe liście.
W parku rósł tylko jeden miłorząb.
Planował, że jeśli będzie miał ogródek, posadzi w nim miłorząb.

Komentarze

~ Hdvno
2/8/23, 9:39 AM
To jak piszemy? Wyraz „miłorząb” piszemy przy użyciu rz i ą czy miłożąb, jak napisano na początku